VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON

Soutěž družstev mužů a družstev žen. Sestává z disciplín plavání a běh, které na sebe bezprostředně nenavazují. Závodu se účastní 3členná družstva, družstvo absolvuje obě disciplíny ve stejném složení. V závodě mužů může startovat maximálně jedna žena, která nesoutěží v závodě žen.

ROZLOSOVÁNÍ – MUŽI

15 týmů

ROZPLAVBA AROZPLAVBA BROZPLAVBA C
VRVPovodí LabeČHMÚ
Povodí VltavyVASMŽP
Vodní díla TBDSČVKMze
ČEVAKPovodí OhřePovodí Moravy
VÚVSwecoPovodí Odry

ROZLOSOVÁNÍ – ŽENY

15 týmů

ROZPLAVBA AROZPLAVBA BROZPLAVBA C
MzePovodí MoravyVRV
SwecoPovodí VltavyČHMÚ
MŽPVÚVSČVK
Povodí OhřeVASPovodí Labe
Povodí OdryČEVAKVodní díla TBD

Plavání
Plavání bude probíhat štafetovým způsobem v 5 drahách délky 25 m.
6. dráha bude sloužit pro přípravu závodníků na další rozplavbu.
Celkově budou 3 rozplavby mužů a žen, dle vylosovaného pořadí. Ženy budou startovat ihned po skončení závodu mužů.
Start bude pro celou rozplavbu společný. Štafeta bude předána dotekem bazénu na konci úseku. Předčasný start bude penalizován 10 sekundami za každé provinění.
Délka tratí:
– Ženy: štafeta 3 x 100 metrů
– Muži: štafeta 3 x 200 metrů

Běh
Závod bude startován štafetovým způsobem (současně muži i ženy), tzv. Gundersonovou metodou dle časových odstupů družstev z plavání, které budou vynásobeny koeficientem 3.
Pořadí startujících závodníků v jednotlivých týmech bude stejné jako u plavání. Předávka štafety bude dotykem ve vyznačeném úseku trati. Předčasný start bude penalizován 10 sekundami za každé provinění.
Běžecká trať (asfaltová cyklostezka) – délka trati:
– Ženy 3 x cca 2,5 km (1 okruh)
– Muži 3 x cca 5,0 km (2 okruhy)
Start je společný pro muže a ženy v 8:30.

MAPA HER

PARTNEŘI

Hlavní partner:
Významní partneři: