Slib sportovců

Jménem sportovců 40. Vodohospodářských sportovních her slibuji že:

  • Budeme ve všech odvětvích sportů soupeřit čestně a nezáludně, bez zákroků, které by ohrožovaly zdraví soupeřů i spoluhráčů.
  • Zdravým a poctivým soutěžením přispějeme ke sportovní úrovni her, úspěchu svého družstva i reprezentaci své firmy.
  • V duchu poslání vodohospodářských her budeme prohlubovat a rozšiřovat přátelské vztahy mezi vodohospodářskými organizacemi.